F1 ve TİCARİ MELEZLER

Ülkemiz nüfusu hızla artmakta ve her geçen gün kızmızı et açığımız büyümektedir. Çok çeşitli nedenlerle dolayı bugün için besilik canlı hayvan üretimimiz yetersiz kalmaktadır. Büyükbaş işletmelerinin ayakta kalabilmesi o işletmenin kazanmasına bağlıdır.

Besicinin amacı en düşük maliyetle, en kaliteli eti elde etmektir. Besicilikte et kalitesinin yüksekliği, besi süresinin kısalığı, hızlı canlı ağırlı artışı çok önemlidir. Böylece karkas ağırlığı artar ve besici daha çok kazanır.

Kısa sürede daha fazla kırmızı et ihtiyacı ancak MELEZLEME ile kapatılabilir.

Bilinmelidir ki akıllıca yapılacak melezlemeler sonucu doğan hayvanların anne baba ırklarına göre birçok üstünlüğü vardır.

Hastalıklara karşı bağışıklık gücü daha yüksektir.

Daha az ve ucuz yemle daha çok canlı ağırlık artışına ulaşırlar.

Et kaliteleri daha yüksek olur.

Kemiği ince, et lif ve yağ dağılımı ( Mermerleşme ) daha iyidir.

Farklı saf ırkların kendi aralarında üretilmesiyle “F1 MELEZLERİ” , bunlarında birbirleriyle veya saf ırklarla kombine edilmesinden de “TİCARİ MELEZLER” oluşturulmuştur. Buna melezlemede “TÜR AZMANLIĞI YÖNTEMİ” denilmektedir.


Örneğin;

Bir kırmızı ırk melezinin ( Hereford, Red Angus, Limousin vs.) … Beyaz ırkla ( Şarole vs.) ile kombinasyonu….

Veya

Bir Siyah ırk melezinin (Angus) melezinin….Kırmızı ırkla ( Hereford, Red Angus, Limousin vs.) yapılacak kombinasyonları mükemmel Ticari Melezleri yaratır…

İşte bu Ticari Melezler 1 yaşına ulaştıklarında canlı ağırlıkları 450-500 kg olurken, kesim sonrası karkas ağırlıklarıda 250-280 kg ı bulabilmektedir.

Sanılanın aksine sığırın melez olması onun değerini düşürmez. Hatta özellikle besicilik için bu büyük bir kazançtır. Biz firma olarak besicimize kombine verimli ırklarla yapılmış melez ırkları da şiddetle önermekteyiz.