Şartları Nelerdir?

İthalatı yapacak firmanın veya tüzel kişinin bakanlık kayıt sistemine kayıtlı en az 500 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmesi olacaktır,

İthal edilecek hayvanlar erkek, kültür ırkı ve bunların melezleri olacaktır,

Hayvanların her biri 12 aylıktan küçük ve 300 kg altında olacaktır,

İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen sağlık şartlarına uygun olacaktır,

Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk ve benzeri kısımlarında) bulunmayacaktır,

Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir,

Hayvanlara, herhangi bir östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır,

Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya microchip) bulunacaktır

Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecektir,

Hayvanlara, östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır,

İthal edilecek hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen sağlık şartlarına uygun olmalıdır,

Hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (kulak küpesi veya microchip) bulunmalıdır.